Pablo Pijnappel & Giles Bailey
The Playmakers (2013)
live performance, ongeveer 30’

De kunstenaars nodigen telkens iemand anders uit (een personeelslid, een ex-gevangene, een acteur, …) om de performance te brengen. Deze persoon leest telkens een tekst voor vanop een autocue: het gaat om monologen van de gedetineerden die deelnamen aan de workshop in de gevangenis binnen het kader van The Playmakers

David Shrigley
Rules of the Prison (2013)
affiches

Søren Andreasen 
Mass and Order (2013) 
4 linosneden
(in het cellulair gedeelte van de gevangenis,
niet te bezichtigen) 

De gevangenis
van Mechelen

Liersesteenweg 2


De gevangenis van Mechelen dateert van 1874 en heeft een voor die tijd typische stervormige structuur. Ze doet in de eerste plaats dienst als arresthuis voor het gerechtelijke arrondissement Mechelen. Toch worden er ook veroordeelden en recidivisten ondergebracht.

Deze gevangenis is uitsluitend voor mannen bestemd. Er is plaats voor 84 gedetineerden, maar in de praktijk verblijven er gemiddeld 121. Het gebouw bestaat uit drie vleugels: één voor veroordeelden, één voor verdachten en één voor een tiental veroordeelden met een iets soepeler regime. Het merendeel van de gedetineerden verblijft echter voornamelijk in de cel. De onderlinge contacten blijven beperkt tot enkele gezamenlijke activiteiten.

Het poortgebouw van de gevangenis werd in 2013 gerenoveerd en recent terug in gebruik genomen.